De geest uit de fles
De Verlichting en het verval van de confessionele samenleving

Rienk Vermij

Is de Verlichting echt de periode van debat en filosofische ideeŽn waaruit onze westerse waarden zijn voortgekomen?

Rienk Vermij veegt de ideeŽnrijkdom van de Verlichting niet onder het tapijt, maar plaatst die wel in de politieke en maatschappelijke context van die tijd.

Is de Verlichting echt de periode van debat en filosofische ideeŽn waaruit onze westerse waarden zijn voortgekomen?

Rienk Vermij veegt de ideeŽnrijkdom van de Verlichting niet onder het tapijt, maar plaatst die wel in de politieke en maatschappelijke context van die tijd. Door te laten zien op welke concrete problemen de ideeŽn een antwoord waren, en welke krachten het succes ervan beÔnvloedden, nuanceert hij de rol van de achttiende-eeuwse denkers en dichters.

De geest uit de fles bespreekt uitvoerig de veranderende verhouding tussen kerk en staat, ontdekkingen en ontwikkelingen in de wetenschap en de opkomst van een actieve, geÔnformeerde burgerij.

Aan de hand van een prachtige schets van het Europa van de achttiende eeuw maakt Vermij duidelijk dat veel kwesties uit die tijd Ė zoals integratie, intolerantie, onderwijs en opvoeding Ė nog steeds actueel zijn, en dat de kracht van de verlichte schrijvers is dat zij heldere, eenduidige oplossingen formuleerden voor problemen die niet eenduidig oplosbaar waren.

Rienk Vermij is verbonden aan de afdeling wetenschapsgeschiedenis van de universiteit van Oklahoma. Eerder verscheen van hem bij Nieuwezijds Kleine geschiedenis van de wetenschap.

1484

De geest uit de fles

De geest uit de fles
De Verlichting en het verval van de confessionele samenleving

Rienk Vermij

 

apr 2014, Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN: 9789057123979
324 pagina's, Paperback

Meer informatie: http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057123979/De-geest-uit-de-fles/